NOTA DE PRENSA DEL jueves 20 de junio de 2019

UN CRUÏLLA (ENCARA MÉS) COMPROMÉS AMB LA SOSTENIBILITAT ::: CAST
 
 
 
Barcelona, 20 de juny de 2019.El compromís social i la responsabilitat ambiental formen part de l’ADN del Cruïlla. Des dels seus inicis el festival ha anat incorporant contínuament bones pràctiques i establint aliances amb diferents actors de l’àmbit social i ambiental per a sumar sinèrgies positives que contribueixin a fer un festival millor per als assistents, per a Barcelona i per al planeta.

Ara el festival amplia i consolida aquest compromís iniciant la definició d’una estratègia de sostenibilitat a mig termini, però que es traduirà en accions concretes ja en aquesta propera edició.
 
El Cruïlla aposta per un concepte global de la sostenibilitat, que englobi tant la prevenció i la minimització dels impactes ambientals, com la consideració dels aspectes socials i de relació amb la comunitat local. A més, aquesta estratègia incorporarà també les potencialitats de l’economia circular, no només amb el tancament dels cicles de materials i de l’energia, sinó també treballant en desmaterialització i l’economia col·laborativa.

Amb tot això, l’estratègia del festival en matèria de sostenibilitat s’emmarca en l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, una iniciativa internacional a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, que també té la intenció d'enfortir la pau universal i l'accés a la justícia. L’Agenda 2030 es materialitza en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (els ODS) amb els quals el Cruïlla s’alinea i contribuirà a l’assoliment de metes concretes des del seu paper d’esdeveniment cultural i altaveu social.

En el camp ambiental, el Cruïlla vol ser un festival que treballi pel residu zero i per la progressiva eliminació dels plàstics. Així, en la present edició, a l’eliminació de les ampolles plàstiques de refrescos que ja s’havia implantat en edicions anterior, s’hi afegeix la substitució de les ampolles d’aigua plàstiques per ampolles de vidre reutilitzables i l’aposta pels gots biodegradables.

Altres accions ambientals passaran pel foment d’una mobilitat eficient i un consum energètic baix en emissions per a lluitar contra la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic. També per seguir aprofundint en el reaprofitament de materials, el reciclatge de residus i la prevenció del malbaratament alimentari.

En l’àmbit social el compromís no decau. Aquest any la novetat és Cruïlla Talks, un espai de reflexió i debat sobre els reptes globals, que se suma a les col·laboracions amb organitzacions referents com Open Arms, Amnistia Internacional, Oxfam o Greenpeace. Però el festival vol anar més enllà i estrènyer el seu vincle amb col·lectius vulnerables per a garantir el seu dret d’accés a la cultura, i lluitar contra la discriminació, les desigualtats i les agressions per raó de gènere o d’orientació sexual.

D’altra banda, el Cruïlla aprofundirà el seu vincle amb la comunitat local, tant en l’entorn directe del Fòrum com amb la ciutat de Barcelona, apostant també pels proveïdors locals i el consum de proximitat.
 
En aquests reptes, l’equip del Cruïlla treballa de la ma dels artistes, proveïdors i col·laboradors per impregnar-los d’aquesta cultura de la sostenibilitat i sumar-los en aquest objectius compartits.

Aquesta estratègia està previst que es vagi desplegant des d’aquesta mateixa edició i al llarg dels propers tres anys, en els quals, el Cruïlla vol convertir-se en referent en l’àmbit de la sostenibilitat en els festivals de música i esdeveniments culturals. En aquest camí, el festival compta amb el recolzament i l’assessorament de la consultora líder en sostenibilitat Lavola i de Gabeiras y Asociados, despatx ètic especialitzat en dret ambiental i economia social i sostenible en l’àmbit cultural.
 
Sobre el Festival Cruïlla
El Cruïlla 2019 és el lloc on tothom pot trobar el seu escenari perfecte. Perquè tenim escenaris on sonaran els èxits internacionals de Black Eyed Peas, Kylie Minogue, Foals, Bastille o ZAZ, però també altres carregats de la millor música nacional de Vetusta Morla, Cala Vento o Iseo & Dodosound. Tot sense deixar de costat als poetes de la nostra casa com Love of Lesbian, Dorian, Els Pets o El Petit de Cal Eril.
Hi ha escenaris per a riure amb el Cruïlla Comedy i per a destrossar-se els peus ballant amb Garbage, Parov Stelar, Seu Jorge o Years & Years.
Però el més important és que el propi Cruïlla és un gran escenari. Pel Parc del Fòrum passaran actuacions de La Fura dels Baus, maquilladores, perruquers, un correfoc, un vaixell que viatja per terra, una figura antropomorfa gegant, dues marching bands amb molt de ritme i les impressionants escultures metàl·liques d'Antigua i Barbuda. L'enveja de qualsevol gran producció.
Celebrem els 10 anys amb un escenari carregat d'experiències i volem que el nostre espectacle d'aquest any sigui inoblidable. De moment, ja tenim al millor protagonista possible: el nostre públic.
 
 
__________________________________
 
 
Barcelona, 20 de junio de 2019.el compromiso social y la responsabilidad ambiental forman parte del ADN de Cruïlla. Desde sus inicios el festival ha ido incorporando continuamente buenas prácticas y estableciendo alianzas con diferentes actores del ámbito social y ambiental para sumar sinergias positivas que contribuyan a hacer un festival mejor para los asistentes, para Barcelona y para el planeta.

Ahora el festival amplía y consolida este compromiso iniciando la definición de una estrategia de sostenibilidad a medio plazo, pero que se traducirá en acciones concretas ya en esta próxima edición.

Cruïlla apuesta por un concepto global de la sostenibilidad, que englobe tanto la prevención y la minimización de los impactos ambientales, como la consideración de los aspectos sociales y de relación con la comunidad local. Además, esta estrategia incorporará también las potencialidades de la economía circular, no solo con el cierre de los ciclos de materiales y de la energía, sino también trabajando en desmaterialización y la economía colaborativa.

Con todo esto, la estrategia del festival en materia de sostenibilidad se enmarca en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, una iniciativa internacional a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda 2030 se materializa en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (los ODS) con los cuales Cruïlla se alinea y contribuirá al logro de metas concretas desde su papel de acontecimiento cultural y altavoz social.

En el campo ambiental, Cruïlla quiere ser un festival que trabaje por el residuo cero y por la progresiva eliminación de los plásticos. Así, en la presente edición, a la eliminación de las botellas plásticas de refrescos que ya se había implantado en ediciones anterior, se añade la sustitución de las botellas de agua plásticas por botellas de vidrio reutilizables y la apuesta por los vasos biodegradables.

Otras acciones ambientales pasarán por el fomento de una movilidad eficiente y un consumo energético bajo en emisiones para luchar contra la contaminación atmosférica y el cambio climático. También para seguir profundizando en el reaprovechamiento de materiales, el reciclaje de residuos y la prevención del derroche alimentario.

En el ámbito social el compromiso no decae. Este año la novedad es Cruïlla Talks, un espacio de reflexión y debate sobre los retos globales, que se suma a las colaboraciones con organizaciones referentes como Open Arms, Amnistía Internacional, Oxfam o Greenpeace. Pero el festival quiere ir más allá y estrechar su vínculo con colectivos vulnerables para garantizar su derecho de acceso a la cultura, y luchar contra la discriminación, las desigualdades y las agresiones por razón de género o de orientación sexual.

Por otro lado, Cruïlla profundizará su vínculo con la comunidad local, tanto en el entorno directo del Fórum como con la ciudad de Barcelona, apostando también por los proveedores locales y el consumo de proximidad.

En estos retos, el equipo de Cruïlla trabaja de la mano de los artistas, proveedores y colaboradores para impregnarlos de esta cultura de la sostenibilidad y sumarlos en este objetivos compartidos.

Esta estrategia está previsto que se vaya desplegando desde esta misma edición y a lo largo de los próximos tres años, en los cuales, Cruïlla quiere convertirse en referente en el ámbito de la sostenibilidad en los festivales de música y acontecimientos culturales. En este camino, el festival cuenta con el espaldarazo y el asesoramiento de la consultora líder en sostenibilidad Lavola y de Gabeiras y Asociados, despacho ético especializado en derecho ambiental y economía social y sostenible en el ámbito cultural.Sobre el Festival Cruïlla

Cruïlla 2019 es el lugar donde todo el mundo puede encontrar su escenario perfecto. Porque tenemos escenarios donde sonarán los éxitos internacionales de Black Eyed Peas, Kylie Minogue, Foals, Bastille o Zaz, pero también otros cargados de la mejor música nacional de Vetusta Morla, Cala Vento o Iseo & Dodosound. Todo sin dejar de lado a los poetas de nuestra casa como Love of Lesbian, Dorian, Els Pets o El Petit de Cal Eril.

Hay escenarios para risa con el Cruïlla  Comedy y para destrozarse los pies bailando con Garbage, Parov Stelar, Suyo Jorge o Years & Years.

Pero el más importante es que el propio Cruïlla es un gran escenario. Por el Parc del Fórum pasarán actuaciones de La Fura dels Baus, maquilladores, peluqueros, un correfoc, un barco que viaja por tierra, una figura antropomorfa gigante, dos marching bands con mucho de ritmo y las impresionantes esculturas metálicas de Antigua i Barbuda. La envidia de cualquier gran producción.

Celebramos los 10 años con un escenario cargado de experiencias y queremos que nuestro espectáculo de este año sea inolvidable. De momento, ya tenemos al mejor protagonista posible: nuestro público.