NOTA DE PRENSA DEL jueves 11 de abril de 2019

Cruïlla i Open Arms signen un acord de col·laboració ::: CAST A CONT


  • Els compradors d'entrades pel Festival Cruïlla, el Cruïlla de Tardor 2019 i Cruïlla de Primavera 2020 tindran l'opció de fer un donatiu a Open Arms.
 
  • Cruïlla cedirà de forma gratuïta a Open Arms espais on realitzar difusió de campanyes de conscienciació i de crida a l'acció.
 
Barcelona, 11 d'abril de 2019. Avui ha tingut lloc al Port de Barcelona la signatura del conveni de col·laboració entre Cruïlla i Open Arms. La signatura en la qual han participat Jordi Herreruela, director de Cruïlla i Oscar Camps (director Open Arms), converteix a la promotora de Barcelona en entitat receptora dels donatius i en col·laboradora en la labor de difusió, conscienciació i crida a l'acció de l'oenagé.
 
Amb efectes immediats, tots aquells que comprin una entrada pel Festival Cruïlla (que tindrà lloc del 3 al 6 de juliol de 2019 al Parc del Fòrum de Barcelona), podran fer un donatiu de 2€ que anirà íntegrament destinat a Open Arms. Aquesta opció de donatiu també estarà disponible en el moment d'adquirir les entrades per Cruïlla de Tardor 2019 i Cruïlla de Primavera 2020.
 
Així mateix Cruïlla acorden que l'oenagé podrà tenir presència en el Festival i que pot utilitzar el Cruïlla com a plataforma de difusió de campanyes de conscienciació i de crida a l'acció.
 
 
 
Sobre Open Arms
Open Arms és una organització no governamental que defensa els drets humans al mar i en denuncia les seves vulneracions. Es va fundar el setembre del 2015 a Grècia, en concret a l'illa de Lesbos, i des de llavors ha aconseguit rescatar d'una mort segura a prop de 60.000 persones a la ruta de Turquia a Grècia i a la de Líbia a Itàlia, la més mortífera del món. Durant el 2018, a més, Open Arms fa un pas més enllà en la seva tasca de protecció i es mou als països d'origen d'aquestes persones per informar dels perills de la ruta cap a Europa de manera irregular, i intentar prevenir que aquestes persones es posin a mans de màfies que vulneren sistemàticament els seus drets en el seu intent migratori. Open Arms, a més, proposa possibilitats de formació i inserció laboral de la mà del sector privat als països d'origen de molta de la migració irregular. En aquest temps, Open Arms també s'ha convertit en un altaveu que posa el focus allà on no hi ha ningú per explicar el que passa i denunciar les vulneracions sistemàtiques dels drets humans a terra i al mar.
 
Sobre Cruïlla
Cruïlla organitza i produeix esdeveniments culturals relacionats amb la música que ofereixen experiències diferents i excepcionals gràcies a la qualitat dels serveis, la diversitat en les activitas musicals i no musicals i l’atenció personalitzada a l’usuari.
Actualment Cruïlla produeïx a els festivals Cruïlla, Cruïlla de Tardor i Cruïlla de Primavera.
 
 
 

CAST
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________
 
 
Cruïlla y Open Arms firman un acuerdo de colaboración

  • Los compradores de entradas por el Festival Cruïlla, el Cruïlla de de Tardor 2019 y Cruïlla de Primavera 2020 tendrán la opción de hacer un donativo a Open Arms.
 
  • Cruïlla cederá de forma gratuita a Open Arms espacios donde realizar difusión de campañas de concienciación y de llamamiento a la acción.
 
Barcelona, 11 de abril de 2019. Hoy ha tenido lugar en el Puerto de Barcelona la firma del convenio de colaboración entre Cruïlla y OpenArms. La firma en la cual han participado Jordi Herreruela, director de Cruïlla y Oscar Camps (director Open Arms), convierte a la promotora de Barcelona en entidad receptora de los donativos y en colaboradora en la labor de difusión, concienciación y llamamiento a la acción de la oenegé.
 
Con efectos inmediatos, todos aquellos que compren una entrada por el Festival Cruïlla (que tendrá lugar del 3 al 6 de julio de 2019 al Parque del Fòrum de Barcelona), podrán hacer un donativo de 2€ que irá íntegramente destinado a Open Arms. Esta opción de donativo también estará disponible en el momento de adquirir las entradas por Cruïlla  de Tardor 2019 y Cruïlla de Primavera 2020.

Así mismo Cruïlla acuerdan que la oenegé podrá tener presencia en el Festival y que puede utilizar el Cruïlla como plataforma de difusión de campañas de concienciación y de llamamiento a la acción.
 
Sobre Open Arms
Arms Open Arms es una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos al mar y denuncia sus vulneraciones. Se fundó el septiembre del 2015 en Grecia, en concreto en la isla de Lesbos, y desde entonces ha conseguido rescatar de una muerte segura cerca de 60.000 personas a la ruta de Turquía en Grecia y a la de Libia en Italia, la más mortífera del mundo. Durante el 2018, además, Open Arms da un paso más allá en su tarea de protección y se mueve a los países de origen de estas personas para informar de los peligros de la ruta hacia Europa de manera irregular, e intentar prevenir que estas personas se posen en manos de mafias que vulneran sistemáticamente sus derechos en su intento migratorio. Open Arms, además, propone posibilidades de formación e inserción laboral de la mano del sector privado a los países de origen de mucha de la migración irregular. En este tiempo, Open Arms también se ha convertido en un altavoz que posa el foco allá donde no hay nadie para explicar el que pasa y denunciar las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos a tierra y al mar.